FORD

Type innfestning: (FP)=Faste punkter / (IR)=Lave rails / (RR)=Høye rails / (CM)=Normalt tak / (TM)=T-spor feste